یخچال ایستاده بدون درب کوچک هایپرمارکتی 130 سانتی

یخچال ایستاده بدون درب کوچک هایپرمارکتی 130 سانتی
یخچال ایستاده بدون درب کوچک هایپرمارکتی 130 سانتی محصولی مناسب و کار امد با امکاناتی ویژه نظیر : چرخای مقاوم ، نور پردازی، طبقات قابل جا به جایی، ورق های استیل و ... است .
مشاهده به صورت کامل