یخچال کوچک ویترینی 7 فوت

یخچال کوچک ویترینی 7 فوت
یخچال ویترینی کوچک 7 فوت که مناسب نگهداری نوشیدنی و انواع مواد غذایی است و در بعضی موارد جهت نگهداری کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی نیز مورد استفاده قرار می گیرد ؛ توسط نارسیس تولید می شود.
مشاهده به صورت کامل